Overslaan en naar de inhoud gaan

Stichting The Gents

Het RSIN/fiscaal nummer: 808926743

Contactgegevens

Dhr. H. Donkers (penningmeester)
Asserpark 25
6706 HA Wageningen

De doelstelling

De stichting The Gents heeft tot doel het in standhouden dan wel doen houden van het Vocaal Mannenensemble “The Gents”, en wil dit ensemble op zo hoog mogelijk niveau laten musiceren met programma’s van hoge kwaliteit, zodat het naast andere Nederlandse topensembles een ijkpunt vormt voor de vocale muziekbeoefening in Nederland en de bloei daarvan bevordert. Het ensemble moet kansen bieden aan talentvolle zangers, en door airplay en exposure de populariteit van vocale muziek vergroten.

Bestuur

Gijs Bos – voorzitter, bos_gijs@hotmail.com
Kor Brouwer – secretaris, secretaris.thegents@gmail.com
Hans Donkers – penningmeester, penningmeester.thegents@gmail.com
Mannold van de Schootbrugge – bestuurslid, mannoldvds@gmail.com

Het beloningsbeleid

De zangers van The Gents ontvangen geen enkele vergoeding; zij betalen contributie en nemen hun eigen reiskosten voor hun rekening. Onze dirigente ontvangt een honorarium volgens de richtlijnen die door Kunstfactor en KCZB zijn opgesteld. Het bestuur is onbezoldigd, maar kan gebruik maken van een extern management dat werkt op provisiebasis.

BELEIDSNOTITIE THE GENTS 2019

Ambitie

De stichting The Gents heeft tot doel het in standhouden dan wel doen houden van het Vocaal Mannenensemble “The Gents”. Deze ( statutaire) doelstelling wordt nagestreefd door op hoog niveau te musiceren om daarmede programma’s van hoge kwaliteit te kunnen aanbieden, die in voldoende mate door podia geprogrammeerd worden.

In het algemeen:

– Zijn The Gents een solide vocaal ensemble dat functioneert als een voertuig voor goede zangers en de dirigent(e) om op de betere en grotere nationale podia te musiceren. Aangevuld met één buitenlandse tournee per twee jaar. Ook wordt met enige regelmaat op kleinere podia en tijdens speciale evenementen gemusiceerd , om voldoende financiële middelen te generen en de continuïteit te waarborgen.
– Zingen The Gents maximaal 20 concerten per jaar.
– Krijgen voldoende jonge zangers de kans zich te ontwikkelen binnen het ensemble, onder de voorwaarde dat zij over voldoende muzikale vaardigheden beschikken.
– Wordt – indien dit bijdraagt aan bovenstaande – met enige regelmaat samengewerkt met gastdirigenten

Om dit te bereiken zijn in ieder geval de volgende vijf aspecten van belang:

1: Een energieke dirigent(e), die zich volledig inzet voor de doelstellingen van The Gents en daar aan met elan en creativiteit op een inspirerende wijze vorm geeft.

Dit betekent:

– Een grote betrokkenheid van de dirigent(e) bij The Gents .
– Voor die betrokkenheid is het van groot belang dat zij ook leiding geeft aan het bepalen van de artistieke lijn en daar haar stempel op drukt.

2: Motivatie en betrokkenheid van de zangers door met elkaar op hoog niveau te musiceren in een vriendschappelijke sfeer.

Dit betekent:

– De zangers zijn zich er van bewust dat het realiseren van de doelstellingen voor een belangrijk deel afhankelijk is van hun enthousiasme en inzet.
– Een ieder moet zich afvragen of de werk- en privé situatie het hen mogelijk maakt een dergelijke positieve bijdrage te leveren.

3: Handhaving van een hoge zangkwaliteit.

Dit betekent:

– De ambities en de zangkwaliteit van iedere individuele zanger dienen te passen bij de doelstellingen en ambities van The Gents.
– Iedere zanger committeert zich volledig aan The Gents en levert duurzaam een serieuze bijdrage aan de muzikale prestaties van The Gents.
– Om de kwaliteit en de continuïteit te waarborgen kan de dirigent(e) functioneringsgesprekken voeren met de zangers.
– Tevens zal de dirigent(e) aangeven of zij versterking van het koor met nieuwe leden nodig vindt of dat afscheid moet worden genomen van zangers.

4: Een programmering waarin de aspecten die The Gents bijzonder maken zo goed mogelijk tot hun recht te komen.

Deze aspecten zijn in hoofdzaak: klankkleur van het koor, hecht muzikaal collectief, muziek uit verschillende stijlperiodes kunnen combineren in één programma.

Dit betekent:

– Zoek in programmering naar contrasten en verbindingen. Dit geeft een programma kleur, logica en verhaal.
– Doe waarin je goed bent, maar doe het elke keer op een andere manier, in een andere context. De kwaliteit van The Gents komen vooral tot hun recht in: Oude muziek, 20/21ste-eeuwse composities en pop-arrangementen (uit het hoofd).
– Samenwerking met instrumentalisten opzoeken, als deze ook dienstbaar aan The Gents kunnen zijn.

5: Een duidelijke artistieke leiding

Dit betekent:

De artistieke lijn van The Gents en de keuzes in programmering worden bepaald door de dirigent(e) in afstemming met de manager, een bestuurslid en eventueel enkele zangers. Ruim voor de aanvang van ieder seizoen zal door de artistieke commissie, ook uit ‘commercieel’ oogpunt, een aantal attractieve programma’s worden opgesteld.

Artistiek beleid 2020

Annemiek van der Ven:

In de eerste helft van 2020 zullen we toewerken naar de deelname aan het Nederlands Koren Festival (21 maart) en het vocale concours ‘Florilège vocal de Tours’ (28-31 mei). Hiervoor wil ik de volgende artistieke doelen verwezenlijken:

Werken aan een homogene klank binnen het gehele ensemble en ook binnen de stemgroepen afzonderlijk.

De zangers dienen hiervoor hun eigen stemapparaat in goede conditie te houden en ze moeten in staat zijn om aanpassingen te maken in hun klankkleur en timbre als dat wenselijk is voor de ensembleklank. Harry van Berne zal tijdens 2 repetities aanwezig zijn om privé- en groepszanglessen te geven. Ook zal ik zelf vaker individuele aanwijzingen geven aan de zangers.

Werken aan een heldere uitspraak van de tekst van de verschillende liederen.

Ik wil veel aandacht besteden aan het actief uitspreken van de medeklinkers, vaak voor de tel uit, om zo de muzikale lijnen reliëf te geven en het verhaal verstaanbaar en interessant te maken. Dit zal niet ten koste gaan van het legatozingen van de klinkers. Het zal zorgen dat de muziek niet lijzig klinkt en voelt alsof het ‘stil staat’. Het zal zorgen voor een frisse en energieke klank.

Werken aan het uit het hoofd zingen en zorgen dat de zangers zich daar comfortabel bij voelen.

Als een verlengde daarvan: werken aan een goede podiumpresentatie.

Wat doe je met je armen als je geen map vasthoudt? Waar kijk je naar? Hoe sta je ontspannen maar actief? Panda van Proosdij zal hieraan komen werken met de zangers.

Tot slot: oefenen in het ‘pieken’ op het juiste moment.

Hoe zorg je voor de juiste focus tijdens een concert/wedstrijd? Van belang is dat het hele ensemble hetzelfde verhaal wil vertellen tijdens de verschillende liederen. De boodschap naar het publiek toe moet eenduidig zijn. Bij het ene stuk kun je bijvoorbeeld focussen op de tekst uitspraak, terwijl het bij een ander stuk veel belangrijker is dat iedereen in dezelfde puls blijft. Daarnaast kun je per stuk ook nog een overkoepelend woord kiezen om mee te nemen tijdens het zingen. Zo kun je aan ‘De Profundis’ het woord ‘bevrijding’ koppelen en aan ‘Ave Maria’ (Biebl) ‘Stralende hoop’.

Verslagen van uitgeoefende activiteiten

Vocaal Ensemble The Gents brengt sinds enige jaren elk seizoen een nieuw programma, waarmee we een breed publiek willen bereiken. Regelmatige ondersteuning door verschillende fondsen stelt ons in staat om jaarlijks een groot project te realiseren dat geschikt is om ook mensen aan te spreken die niet gewend zijn om naar klassieke concerten te gaan, ook afgestemd op het publiek van de toekomst, dat steeds meer gewend is aan beeldcultuur en multimedia.

Sinds januari 2018 staan The Gents onder leiding van Annemiek van der Ven. Er ontstond meteen een hechte samenwerking tussen haar en het vernieuwde vocaal ensemble, waarin oudgedienden werden vervangen door tieners en twintigers, deels afkomstig uit de jongenskoren van Roden en Kampen.
In haar debuutjaar nam zij met The Gents meteen een nieuwe cd op, To Mary, met aansluitend 11 concerten.

2018/2019Samenwerking Regimentsfanfare Garde Grenadiers en Jagers

Tussen december 2018 en maart 2019 werkten The Gents samen met de Regimentsfanfare Garde Grenadiers en Jagers. Speciaal voor deze samenwerking schreef Egbert van Groningen een flink aantal arrangementen die tijdens drie verschillende concerten ten gehore werden gebracht.

2019Denkend aan Holland

In het voorjaar van 2019 startten The Gents met de voorbereidingen voor een nieuw concertprogramma: Denkend aan Holland. Daarin stonden Nederlandse componisten vanaf 1880 centraal. Op het programma stonden parels uit de, veelal recente, Nederlandse muziekgeschiedenis die niet vaak het podium haalden, zeker niet uitgevoerd in mannenkoorbezetting. De Mysteria Gaudiosa van Hendrik Andriessen zijn speciaal voor dit project uitgegeven. De cyclus is slechts twee keer eerder uitgevoerd in Nederland. Daarnaast klonk de Sacramentslof van Albert de Klerk en volksmuziek van Herman Strategier. De organist Wouter van Belle schreef speciaal voor The Gents een lied met orgelbegeleiding, op John Clare’s mystieke gedicht To Mary. Ook zongen we liederen van de Rotterdamse organist en componist Hayo Boerema en klonken er gedichten van vooraanstaande Nederlandse dichters: Ida Gerhardt, Frederik van Eeden. Het programma werd afgesloten met prachtige luisterliedjes van Maarten van Roozendaal en Toon Hermans.

We hebben voor dit programma Monique Krüs een compositieopdracht gegeven. Zij componeerde Denkend aan Holland op het beroemde gedicht Herinnering aan Holland van Hendrik Marsman.

Er werd ook samengewerkt met de dichters Anne Broeksma en Hanneke van Eijken. Speciaal voor dit programma schreven zij een ode aan de Nederlandse taal die ze om beurten voordroegen tijdens de concerten. En beiden maakten ze een gedicht met als onderwerp voordrachtskunst en de schoonheid van taal. Hanneke maakte: 语言. Anne maakte: Banksafari

Als campagnebeeld mochten we van het Stedelijk Museum Amsterdam gebruik maken van De Molen van Piet Mondriaan.

Denkend aan Holland werd mede mogelijk gemaakt door het Prins Bernhard Cultuurfonds.

Fragment ‘De Molen’ – Piet Mondriaan – Stedelijk Museum Amsterdam

Concertlijst:

18 mei – Grote of Mariakerk, Meppel
30 juni – Lebuïnuskerk, Deventer
6 juli – Zuiderkerk, Enkhuizen
8 september – Grote of St. Bavokerk, Haarlem
15 september – Orgelpark, Amsterdam
13 oktober – Nicolaikerk, Appingedam
2 november – Lutherse kerk, Den Haag
15 november – Broederkerk, Kampen

2019The World for Christmas

In december 2019 was dit programma vier maal te beluisteren: een prettige mix van moderne en traditionele kerstliederen.

Concertlijst:

15 december – St. Lambertuskerk, Buren
21 december – Nieuwe kerk, Groningen
22 december – Op Hodenpijl, Schipluiden
24 december – Bergkerk, Deventer

In 2020 ging het programma Denkend aan Holland nog een aantal keren (deels) op herhaling.

Concertlijst:

1 februari – St. Petrusbasiliek, Boxtel
8 februari – Noorderkerk, Amsterdam
14 februari – Pieterskerk, Utrecht
16 november – Philharmonie Haarlem (uitgesteld ivm corona)

2020Florilège Vocal de Tours

Dit concours zou plaats zou vinden tijdens Pinksteren 2020 in het Franse Tours. Belangrijk was een breed scala aan repertoire te laten horen zodat we konden laten horen wat The Gents allemaal in huis hebben. Vooraf waren er try-outs gepland in Nederland en na afloop zou er een concerttournee volgen. Helaas ging dat allemaal niet door, vanwege de coronacrisis.

2020 Omnes Gentes

Een hier aan gekoppeld project was Omnes Gentes, The best of many worlds!, waarbij The Gents een breed scala aan stijlen, talen en muzikale sferen ten gehore zou brengen. “Een programma met meer kleuren dan de regenboog en meer smaken dan de beste ijswinkel in Italië. Voor ieder wat wils. The Gents zingen alles met verve en met de kwaliteit die u van hen gewend bent. Een greep uit de klinkende stukken: Delen uit het prachtige Requiem van de renaissancecomponist Jean Richafort, muziek van Francis Poulenc en een barbershopversie van de Engelse traditional Scarborough Fair. Helaas, net als bij het concours: corona gooide roet in het eten.

2020 – Ik zou wel eens willen weten

In 2020 is het project rondom Jules de Corte bedacht. Samenwerkingen en partners zijn gezocht, het programma samengesteld, subsidies aangevraagd etc. Een aantal boekingen stonden al geboekt in het najaar van 2021. Helaas konden The Gents niet repeteren sinds de coronamaatregelen van kracht werden en zijn deze concerten verplaatst, naar uiteindelijk 2022.

2021Voices in the Snow

Ondanks corona, waardoor ons andere project dit jaar niet door kon gaan, hebben we toch een aantal kerstconcerten kunnen geven. Een aantal werden afgelast en verplaatst naar het jaar er op.

Concertlijst:


2022Ik zou wel eens willen weten

In 2022 kon dan eindelijk dit prachtige project plaatsvinden.

Onze ode aan Jules de Corte, een mix tussen klassiek, jazz en levenslied, ging op 7 mei in première in Museum Speelklok in Utrecht (mét bezoek van de zoon van De Corte) en was sindsdien onder andere te horen op het festival ‘Klassiek op de Dommel’ in Boxtel, in Nijmegen tijdens een mooie samenwerking met de Gelderse Blindenstichting en Oogvereniging, op de Lambertus Concerten in Helmond (tevens De Cortes geboorteplaats en met bezoek van zijn dochters) en met een mooie afsluiting in Arminius Rotterdam. We hebben alle uithoeken van Nederland gezien!

Wat we meenemen van dit project is….

Flyer ‘Ik zou wel eens willen weten’

Het programma duurde ongeveer 75 minuten. (Kon desgewenst ook uitgebreid naar 95 min met inleidingen en pauze)

Concertlijst:

7 mei – Speelklok & Pierement, Utrecht (feestelijke première)
8 mei – Spiegelzaal, Concertgebouw Amsterdam
14 mei – Klassiek op de Dommel, Vught
11 juni – Jeruzalemkerk, Amsterdam
12 juni – Blijdenstein, Ruinerwold
25 juni – Cultuurhuis de Lindenbergh, Nijmegen (ism Blindenstichting Gelderland en de Gelderse Oogvereniging)
18 sept – Zeeuwse Concertzaal, Middelburg
24 sept – Basiliek Boxtel
9 okt – Gertrudiskerk, Bergen op Zoom
15 okt – De Burgwal, Kampen
22 okt – Nicolaïkerk, Utrecht
6 nov – Lambertusconcerten, Helmond
12 nov – BijVrijdag, Groningen (ism Blindenstichting Groningen)
14 jan – Arminius Debatpodium, Rotterdam (feestelijke afsluiting)


2022Voices in the Snow

Concertlijst:

11 dec – Kasteel Huis bergh, ‘s-Heerenberg
17 dec – Op Hodenpijl, Schipluiden
18 dec – Op de Helte, Roden